English
 • اسپرلوس 2
  اسپرلوس 7
  اسپرلوس 9
  Sperlous7
  اسپرلوس 6
  اسپرلوس 5
  اسپرلوس 1
  اسپرلوس 3
  امکانات کاربر: نسخه مناسب چاپ

اصطلاحات در تجارت بین الملل (1)1390/09/07

 

اصطلاحات در تجارت بین الملل (Inconterms ) 

 

C.I.S.G.(Contracts International sell goods)

قراردادهای فروش بین المللی کالاها  

(1)

Incoterms(International Commerce terms)

اصطلاحات رسمی تجاری بین المللی 

(2)

F.C.A(Free carrier named place)

تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده  

(3)

F.A.S. ( Free Alongside ship named port of shipment )

تحویل کالا در کنار کشتی (.... نام بندر بارگیری ) : بدین معنی است که خریدار از این لحظه ( و در کنار کشتی ) باید کلیه ی مخارج کالا و خطرهای از بین رفتن یا آسیب دیدن آن را تقبل نماید . 

(4)

F.O.B(Free on Board named port of shipment )

تحویل کالا روی عرشه کشتی : بدین معنی است که فروشنده کالا را هنگامی تحویل می دهد که کالا در بندر بارگیری تعیین شده ، از لبه ی کشتی عبور کند . از این لحظه به بعد خریدار مسئولیّت از بین رفتن یا آسیب دیدن را به عهده دارد . 

(5)

C.I.F(Cost , Insurance and Freight named port of shipment )  

قیمت کالا ، بیمه و کرایه تا بندر مقصد : بدین معنی است که فروشنده هنگامی کالا را تحویل می گیرد که کالا در بندر بارگیری ، از لبه ی کشتی عبور کند و فروشنده ی بیمه ، هزینه های مربوط و کرایه ی حمل را تا بندر مقصد بپردازد ، ولی مسئولیّت خطر از بین رفتن یا آسیب دیدن یا هرگونه هزینه های اضافی که پس از تحویل ، رخ دهد از فروشنده به خریدار منتقل می شود . 

(6)

C.P.T(Carriage paid to named place of distination )

پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد : بدین معنی است که فروشنده علاوه بر پرداخت هزینه های بیمه ، کرایه حمل ، مسئولیّت کلیه ی خطرهای متوجه کالا و هرگونه هزینه های دیگر را پس از تحویل به عهده می گیرد .

(7)

D.A.F(Delivered at frontier named place )

تحویل کالا در مرز : بدین معنی است که فروشنده کالا را به صورت تخلیه نشده ، در نقطه و مرز تعیین شده ، در اختیار خریدار می گذارد .

(8)

D.E.S(Delivered Ex ship named port of shipment ) 

تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد : بدین معنی است که فروشنده کالا را در بندر مقصد تعیین شده ، روی عرشه ی کشتی و قبل از ترخیص و برای ورود ، در اختیار خریدار قرار دهد . 

 

(9)

 

 

 

 

 

 

D.E.Q ( Delivered Ex quay named port of destination)

تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد : بدین معنی است که فروشنده کالا را در بندر مقصد و روی اسکله (بارانداز) در اختیار خریدار قرار می دهد و تمام هزینه های متعلقه تا قبل از تحویل در روی بارانداز به عهده فروشنده است .

(10)

D.D.U(Delivered duty unpaid named port of destination )

تحویل کالا در محل مقرر در مقصد ، بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ( نام محل مقرر در مقصد ) : بدین معنی است که فروشنده کالا را قبل از ترخیص ، برای ورود و پیش از تخلیه از وسیله ی نقلیه ی آورنده ی کالا ، در محل مقرر ( نام مقصد ) به خریدار تحویل می دهد .

(11)

D.D.P(Delivered duty paid named place of destination )

تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی : بدین معنی است که پرداخت تمامی هزینه ها ، حقوق و عوارض گمرکی ، مالیات ، بیمه ی خطر و ... به عهده فروشنده است ، که حکایت از حداکثر تعهد فروشنده دارد .

(12)

E.X.W(Ex work named place )

تحویل کالا در محل کار : بدین معنی است که فروشنده ، حداقل تعهد را دارد و در محل تولید کالا را تحویل می دهد .

(13) 

 

 

 

C.F.R
قسمت اعظم کرایه پرداخت می شود ، بدین معنی که قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد (نام بندر مقصد)


(14)
  C & F سی انداف (C&F): یعنی فقط بهاء کالا در مبداء به اضافه هزینه های بسته بندی و کرایه تا بندر مقصد.     (15)
کابوتاژ عبارت است از حمل کالا از یک بندر کشور به بندر کشور دیگر و همچنین از یک گمرک به گمرک دیگر که از راه کشور همجوار صورت گیرد و برای کابوتاژ تشریفات گمرکی لازم است و دو نوع اظهارنامه گمرکی هنگام خروج کالا از بندر یا مرز و دیگری هنگام ورود به گمرک یا مرز دیگر تنظیم میشود     (16)
تاریخ: 7 آذر ماه 1390  1:46 PM
 • برای مشاهده محتویات و مطالب این وب سایت به زبان های دیگر، بر روی پرچم زبان مورد نظر خود کلیک کنید.
©کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت اسپرلوس اهورا می باشد.
طراحی سایت و هاست: پارسیان میزبان